Att bo i bostadsrätt

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som upplåter bostadsrättslägenheter i föreningens hus. Man kan säga att alla medlemmar tar ett kollektivt ansvar för förvaltningen av det gemensamma huset.

Bostadsrättsföreningen förvaltas av dess styrelse. Styrelsen utses normalt sett på ordinarie föreningsstämma (årsmötet) och sköter föreningens angelägenheter fram till nästa stämma. Stämman är föreningens högsta beslutsorgan och styrelsen är skyldig att följa stämmans beslut.

Styrelsen består av medlemmar i föreningen och sköter uppdraget på sin fritid mot ett mindre arvode. För att avlasta styrelsen anlitas förvaltaren Nabo i vissa löpande frågor, exempelvis fastighetens underhållsplan, hyresavier med mera. Föreningen köper också in vaktmästartjänster. För mer information om vad styrelseuppdraget innebär, vänligen kontakta valberedningen.

Miljö, energi och källsortering

Restavfall slängs i de två kärlen utanför port 23 som vi delar med hyresgästföreningen Fransmannen på andra sidan gatan. Insamling av kartong, plast, papper, glas och metall finns på Björnsonsgatan, dels vid tunnelbanebron och dels vid korsningen till Blackebergsvägen. Föreningen ställer upp en container för grovsopor två gånger per år i samband med städdagar.

Med jämna mellanrum kommer Stockholms mobila miljöstation till Blackeberg. Den tar emot batterier, glödlampor och gammal färg. Jättebra lösning för den som inte kan ta sig till återvinningscentralen. Läs mer på Återvinning Stockholm – Stockholms mobila miljöstation. Skicka ett sms med texten “mobila västerort” till 71501 så får du påminnelser när den mobila miljöstationen är på väg.

Närmaste återvinningscentral finns på Linta gårdsväg i Bromma.

Viktiga regler som kräver Styrelsens godkännande:

  • Du får inte hyra ut sin bostad i andra hand utan styrelsens medgivande. Ansökan måste göras – blankett finns under menyn Dokument.
  • Ibland vill man förnya och komplettera sin lägenhet. När det gäller väsentliga förändringar måste man få styrelsens godkännande. Se fliken Renovering för mer information.  

Trivselregler för Boende i Brf Bottnakarlen 1

Trivselreglerna är antagna av styrelsen 2015 och kompletterade 2020 med en bilaga. De ska ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Vi vill även passa på att påminna om Hemförsäkring ifall olyckan skulle vara framme. Nedan följer en sammanfattning av våra trivselregler:

  • Ibland krävs det att hantverkare/fackmän m.fl. behöver ha tillgång till din lägenhet. Styrelsen går ut med information om att lämna nyckel i tuben eller vara hemma en viss tid, det är vid stor vikt att detta hålls, stora kostnader drabbar Föreningen om dessa fackmän måste rycka ut flera gånger för att de inte kommit in i lägenheterna. 
  • Det är förbjudet att röka i trappan, i källaren eller i andra gemensamma utrymmen. Släng ej fimpar på marken eller ut från balkongen. Rökaren ansvarar för sin fimp, samt för sina gästers rökning.
  • Du ska självklart alltid göra rent efter dig i tvättstugan, t.ex. sopa och torka golv, göra rent i filter i torktumlaren och i torkskåpen. Ta med dina tomma förpackningar, då soptunnan bara är till för ludd och småskräp. Har den som bokat maskinerna inte dykt upp inom 30 min får dessa tider tas över av annan boende.
  • Det får inte stå barnvagnar, rollatorer, cyklar eller annat gods utanför era dörrar, i portar och källargångar. Detta är vår allas brandväg, den måste vara framkomlig.
  • För allmän trivsel och god sämja bland alla i husets boende ska vi vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.
  • Om skada eller något annat fel uppstår – gör en felanmälan, mer info under rubriken Felanmälan eller i din trappuppgång.

Musik och fest, med mera

Normalt skall ”frid råda” både inomhus och på gården mellan 22:00-07:00 på vardagar och 23:00 -07:00 på helger. Söndagsmorgonen som ibland kan vara en ganska tung morgon ser vi mycket gärna att friden råder lite längre. Om ni har planerat en fest är det bra om ni innan festen informerar era grannar eller sätter en lapp i porten att ni ska ha fest. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. 

Källaren, port, nycklar och trapphus

Stäng dörrarna och se till att de går i lås efter dig. Detta är ett enkelt sätt att minska risken att få oinbjudna gäster. Observera även att inte alla lampor i källarutrymmen släcks med automatik. Med andra ord: Släck och lås efter dig. 

Ställ inga saker eller skräp i källaren eller trapphus, då detta är allas vårt utrymme.

För nycklar till bostaden ansvar du själv. Om tvättstugenyckel eller cylinder försvinner, kontakta styrelsen. För att beställa en källarnyckel, kontakta styrelsen.

Gårdarna

Det lilla lusthuset vid port 29 ägs av Svenska Bostäder, vilka har varit vänliga och inbjudit oss att utnyttja detta område och lusthus. Bottnakarlen 1 äger Lekplatsen vid port 21 och självklart kommer vi ha samma goda vilja och låta alla barn som vill få leka där. Grannsämja är det bästa.

Trädgård och utemiljö

Föreningens tomträtt är vår gemensamma att använda. Skötsel sker delvis på våra städdagar. Initiativ och förslag på förbättringar och förändringar välkomnas, men ska godkännas av styrelsen i förväg. Individuella planteringar eller nyttjande ska inte göras på tomträtten. Marklägenheterna har nyttjanderätt på mark utanför sin lägenhet.

Balkong

Grilla med försiktighet på balkongerna så att inte grannarna får in rök och matos. Använd el grill. Grillar med öppen låga ska inte användas pga. brandrisk. Då grillos kan störa grannarna så tillämpar vi en lösning som bygger på att grillning begränsas till 1 gång/vecka. På så vis hoppas vi kunna tillgodose allas intressen utan att det blir för stora obehag för våra medlemmar.

Mata inte fåglarna eller andra djur från balkongen eller i vår utemiljö, då detta drar till sig råttor och andra ohyror. I andra fastigheter har antalet råttor ökat och blivit ett problem på grund av detta, och det vill vi inte ska hända här.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning kräver alltid i förväg skriftligt godkännande av styrelsen. Andrahandsuthyrning enligt praxis är tillexempel att: prova bo med partner, tillfälliga studier eller arbete på annan ort. Föreningen tar ut en årlig avgift för andrahandsuthyrning som betalas av bostadsrättsinnehavaren. Korttidsuthyrning via förmedlingstjänst, veckobaserad uthyrning eller lån/byte av lägenheten tillåts inte i vår förening. Infoblad om andrahandsuthyrning finner man under Dokument. Ansök om andrahandsuthyrning på nabo.se och logga in med bankID.