Andrahandsuthyrning

Funderar du på att hyra ut din lägenhet?

Du får hyra ut hela din bostadsrätt i andra hand endast om styrelsen har gett sitt skriftliga samtycke. Ansök om andrahandsuthyrning genom att logga in på Nabos hemsida med ditt bankID, tryck på ”Din lägenhet/lokal” i vänstra spalten och sedan på ”Ansökan om andrahandsuthyrning” i orange text uppe till höger. 

Kom ihåg att vara ute i god tid med din ansökan, styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden och fattar då beslut om din ansökan. Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning för max ett år i taget. 

Godkända skäl för uthyrning är exempelvis: arbete/studier/vård av anhörig på annan ort till vilken du inte kan pendla, sjukdom, uthyrning till egna barn som ska studera om du har för avsikt att bosätta sig i lägenheten efter pensionering, provboende i samboförhållande eller om bostaden är svårsåld på grund av marknadsläget. 

Korttidsuthyrning via förmedlingstjänst, veckobaserad uthyrning eller lån/byte av lägenheten tillåts inte i vår förening.

Föreningen tar ut en årlig avgift för andrahandsuthyrning som betalas av bostadsrättsinnehavaren.

Här finns ett mer detaljerat faktablad om andrahandsuthyrning.