Styrelsen

Bostadsrättsföreningen förvaltas av styrelsen. Styrelsen består av medlemmar i föreningen som sköter uppdraget på sin fritid mot ett mindre arvode. För att avlasta styrelsen anlitas förvaltaren Nabo i vissa löpande frågor. Föreningen köper också in vaktmästartjänster. 

Styrelsen utses på den ordinarie föreningsstämman (årsmötet) som är föreningens högsta beslutsorgan, och sköter föreningens angelägenheter fram till nästa stämma. Styrelsen representerar alla boende och arbetar för bästa möjliga trivsel i vårt hus och område.

Har du tankar och idéer om förbättringar som du tycker att i styrelsen borde ta upp, är du varmt välkomna att höra av dig. Det gör du lättast genom att mejla till info@brfbottnakarlen1.se.

Styrelsen har möte ungefär en gång i månaden. Det är då de främst hanterar inkommande mejl från medlemmar, vilket gör att det ibland kan ta upp till en månad innan du får återkoppling på ditt ärende.

För mer information om vad styrelseuppdraget innebär, eller om du är intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet, kontakta valberedningen.

Styrelse 2024/2025
Ordförande: Sven Prohaska
Kassör: Nils Nestor
Sekreterare: Annica Johansson
Ledamot: Aimeé Kuusisto
Ledamot: Astrid Cardestam
Ledamot: Karin Arén
Suppleant: Birgit Offermans