Styrelsen

Vi i styrelsen värnar om oss medlemmar och arbetar för bästa möjliga trivsel i vårt hus och område. Vi representerar oss boende och driver önskemål om att underhålla och utveckla vår fastighet och gård. Har ni tankar och idéer om förbättringar som ni tycker att vi i styrelsen borde ta upp, är ni varmt välkomna att förmedla det till oss. Det gör ni lättast genom att mejla oss på info@brfbottnakarlen1.se.

Vi i styrelsen har styrelsemöten ungefär en gång i månaden, det är då vi bland annat hanterar inkommande mejl från medlemmar, vilket gör att det ibland kan ta upp till en månad innan ni får återkoppling på ert ärende. Gäller ert ärende felanmälan, se rubriken Felanmälan.

Ordförande: Sven Prohaska
Kassör: Jakub Piekarski
Sekreterare: Annica Johansson
Ledamot: Lina Mattebo
Ledamot: Astrid Cardestam