Gemensamma utrymmen

Vi tar tillsammans hand om våra lokaler och vår gård.

Föreningens tomträtt är vår gemensamma att använda. Skötsel sker främst på våra städdagar, en under våren och en under hösten, som styrelsen anordnar. Initiativ och förslag på förbättringar och förändringar välkomnas, men ska godkännas av styrelsen i förväg. Individuella planteringar eller nyttjande får inte göras på tomträtten. Marklägenheterna har nyttjanderätt på mark utanför sin lägenhet.

Det lilla lusthuset vid port 29 ägs av Svenska Bostäder, men vi får använda det. Vår förening äger lekplatsen vid port 21, men självklart låter vi alla barn som vill få leka där.

Föreningen har en gemensam tvättstuga med ingång mellan port 23 och 25, cykelförråd med ingång på kortsidan vid port 13 och plats för barnvagnar i både cykelförrådet samt utanför tvättstugan. 

Vi ansvarar tillsammans för dessa gemensamma lokaler samt för trapphus och entréer. Ordning och reda skapar trivsel och gör att lokalvårdare och fastighetsskötare kan utföra sina sysslor.