Försäkring

Bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring har ett kollektivt bostadsrättstillägg. Det betyder att du som bor i bostadsrätt måste ha en egen hemförsäkring, men att du inte behöver teckna bostadsrättstillägget.