Ventilation

Vi har ventilation genom självdrag i vår fastighet. Det bygger på att kall (torr) luft kommer in via friskluftsventiler vid bland annat fönstren och därefter värms upp. Den varma (och fuktiga) luften stiger sedan och går ut genom utsugsventilerna i kök och badrum. Detta skapar en cirkulation av luft vilket är viktig för luftkvaliteten, för att transportera ut fukt samt för att minska risken för höga radonhalter.

Det är alltså viktigt att du alltid har friskluftsventilerna öppna – även på vintern! De behöver även rengöras med jämna mellanrum för att fungera så bra som möjligt.