Trivselregler

För att alla ska trivas visar vi varandra hänsyn, respekt och tolerans.

Vi har några enkla trivselregler:

  • Det är förbjudet att röka i trappan, i källaren eller i andra gemensamma utrymmen. Släng inte fimpar på marken eller ut från balkongen. Rökaren ansvarar för sin fimp samt för sina gästers rökning.
  • Det får inte stå barnvagnar, rullatorer, cyklar eller andra saker eller skräp utanför era dörrar, i portar eller källargångar. Detta är vår allas brandväg, den måste vara framkomlig.
  • Normalt ska ”frid råda” både inomhus och på gården mellan 22.00 och 07.00 på vardagar och 23.00 och 07.00 på helgdagar. På söndagsmorgnar ser vi gärna att friden råder längre. Om du har planerat in en fest eller andra trevligheter är det bra om du innan festen informerar dina grannar genom att exempelvis sätta upp en lapp i porten. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. 
  • Se till att porten går i lås efter dig vid in- eller utpassage till huset. Samma sak gäller i källaren. Detta är ett enkelt sätt att minska risken att få oinbjudna gäster. 
  • Den generella regeln för grill på balkongen är att grilla med försiktighet så att inte grannarna får in rök och matos. Då grillos kan störa grannarna tillämpar vi en lösning som bygger på att grillning begränsas till en gång/vecka. Grillar med öppen låga ska inte användas på grund av brandrisk, utan det är el-grill som gäller. Det finns även en gemensam grill på innergården som är fri att använda för boende.
  • Mata inte fåglarna eller andra djur från balkongen eller i vår utemiljö, då detta drar till sig råttor och andra ohyror.
  • Här finns våra förhållningsregler för tvättstugan.
  • Här finns våra förhållningsregler för cykelrummet.