Mäklarinformation

Allmän information

Brf Bottnakarlen 1 ligger på adresserna Elias Lönnrots väg 13–29 & Björnsonsgatan 299A–E och är en (äkta) privatbostadsföretag, föreningenen bildades 2013. I föreningen finns 60 stycken lägenheter varav 8 stycken är hyresrätter. 5 av bostadsrätterna byggdes om av tidigare lokaler i suterrängplan 2018.    

Fastigheten byggdes 1952 och är belägen på en upplåst tomträtt där avtalet löper 10 år i taget. Fastigheten värms upp med fjärrvärme och i månadsavgiften för de boende ingår värme och vatten.

Brf Bottnakarlen 1 accepterar delat ägande. Juridisk person accepteras ej. Vid köp av bostad betalas överlåtelseavgift på 2,5 % av gällande basbelopp debiteras av köparen och en pantsättningsavgift på 1 % gällande basbelopp debiteras pantsättaren per pant.   

Ekonomi

För fullständig ekonomisk information, se senaste årsredovisningen under fliken dokument. Generellt tillämpas en hög amorteringstakt i korrespondens med planerade och oförutsägbara underhållskostnader. Under 2020 betalades ett lån på 4 MSEK av. 

TV och internet

Digital-TV med basutbud via Comhem finns att tillgå i alla lägenheter, bredband via Comhem kan beställas och debiteras separat. Lägenheterna på Elias Lönnrots väg har även öppen fiber indragen, där ett urval av olika leverantörer kan beställas och debiteras separat.

Gemensamma utrymmen

Det finns tvättstuga, cykelförråd och plats för barnvagnar i källaren. Till lägenheterna på Elias Lönnrots väg finns tillgång till ett större och ett mindre källarförråd, till lägenheterna på Björnsonsgatan ett större.

Parkeringar

Föreningen har 7 stycken parkeringsplatser utomhus, utan el. Dessa kan hyras för 460 kr/mån (2024) och tillämpas av kösystem. Kön är för närvarande lång. En ytterligare parkeringsplats för elbilar är snart klar, som kommer att kunna bokas av boende vid behov. I övrigt är det gratis parkering längs gatorna i Blackeberg.

Gjorda renoveringar

2023: Renovering av trappsteg i trapphusen, byte av cirkulationspumpar och värmepumpar samt ommålning av staketet och lekstugan vid lekplatsen

2022: Byte av portar i massiv ek med dubbelglas och passersystem, ommålning av trapphusen samt renovering av el i de gemensamma utrymmena

2021: Renovering av fönster i bostads- och hyresrätter

2020: Byte av 9 stycken frånluftsfläktar till nya EC-fläktar med tryck och temperaturstyrning

2020: Renovering av fönster – allmänna ytor

2015: Tvättstuga upprättades

2002: Renovering av tak

2002: Stambyte badrum och kök

1998: Ommålning av fönster

1997: Vindarna tilläggsisolerades

1992: Stambyte badrum och kök

1992: Nya balkonger

Förvaltning

Brf Bottnakarlen 1 använder sig av Nabo fastighets- och ekonomisk förvaltning. Se egen rubrik.