Mäklarinformation

Allmän information:

Brf. Bottnakarlen 1 ligger på adresserna Elias Lönnrots väg 13–29 & Björnsonsgatan 299A–E och är en (äkta) privatbostadsföretag, förening bildades 2013. I föreningen finns 60 stycken lägenheter varav 8 stycken är hyresrätter. 5 av dessa bostadsrätter byggdes om av tidigare lokaler i suterrängplan 2018.    

Fastigheten byggdes 1952 och är belägen på en upplåst tomträtt där avtalet löper 10 år i taget. Fastigheten värms upp med fjärrvärme och i månadsavgiften för de boende ingår värme och vatten.

Brf. Bottnakarlen 1 accepterar delat ägande. Juridisk person accepteras ej. Vid köp av bostad betalas överlåtelseavgift på 2,5% av gällande basbelopp debiteras av köparen och en pantsättningsavgift på 1% gällande basbelopp debiteras pantsättaren per pant.   

Ekonomi

För fullständig ekonomisk information, se senaste årsredovisningen under fliken dokument. Generellt tillämpas en hög amorteringstakt i korrespondens med planerade och oförutsägbara underhållskostnader. Under 2020 betalades ett lån på 4 MSEK av. 

TV och internet

Digital-TV med basutbud via Comhem finns att tillgå i alla lägenheter, bredband vi Comhem kan beställas och debiteras separat. Lägenheterna på Elias Lönnrots väg har även öppen fiber indragen, där ett urval av olika leverantörer kan beställas och debiteras separat.

Utrymmen

Det finns tvättstuga, cykelförråd och plats för barnvagnar i källaren. Till lägenheterna på Elias Lönnrots väg finns tillgång till ett större och ett mindre källarförråd, till lägenheterna på Björnsonsgatan ett större. Föreningen har 7 stycken parkeringsplatser utomhus, utan el. Dessa kan hyras för 400 SEK/mån och tillämpas av kösystem. I övrigt är det gratis parkering längs gatorna i Blackeberg.

Gjorda renoveringar

2022: Byte av portar i massiv ek med dubbelglas och passersystem.

2021: Renovering av fönster i bostad- och hyresrätter

2020: Byte av 9 stycken frånluftsfläktar till nya EC-fläktar med tryck och temperaturstyrning

2020: Renovering av fönster – allmänna ytor

2015: Tvättstuga upprättades

2002: Renovering av tak

2002: Stambyte badrum och kök

1998: Ommålning av fönster

1997: Vindarna tilläggsisolerades

1992: Stambyte badrum och kök

1992: Nya balkonger

Pågående renoveringar

2022: Byte av el i trapphusen och möjlighet till byte av el i lägenheterna (individuell kostnad) samt ommålning av trapphusen.

Förvaltning

Brf. Bottnakarlen 1 använder sig av Nabo fastighet- och ekonomiskförvaltning. Se egen rubrik.