Allmän information v.1.3. om GDPR

Allmänt

Genom att prenumerera på våra nyhetsbrev samtycker du till att Brf. Bottnarkarlen 1 lagrar din e-postadress. Dina personuppgifter i detta fall är din mailadress. Din mailadress kommer att lagras i Email subscribers plugin for WordPress (https://www.icegram.com/email-subscribers/). Detta samtycke av personuppgifter kommer enbart att beröra prenumeration om att få mailnotifikation vid uppdatering av ’Aktuellt’. Det betyder att din mailadress är isolerad för just detta ändamål och styrelsen kommer inte att använda din mailadress till andra ändamål. Övriga prenumeranter kommer inte att ha åtkomst till din mailadress. De uppgifter du lämnar här får endast användas för denna prenumeration och varken bostadsrättsföreningen Bottnarkarlen 1 eller någon annan får använda uppgifterna i annat syfte.

Om allmän information genomgår en större förändring (t.ex. från v.1.0. till v.2.0.), informeras alla prenumeranter om den nya allmänna informationen genom ett inlägg på ’Aktuellt’, prenumeranten behöver inte vida några åtgärder för att fortsätta prenumerera, men kan givetvis sluta att prenumerera om samtycke inte upprätthålls av prenumeranten, se nedan ’Giltighet och avslut’. Mindre förändringar (t.ex. v.1.0. till v.1.1.) görs utan notifiering till prenumeranten.

Kommunikation

Syftet med att prenumerera på ’Aktuellt’ är att uppmärksamma Brf. Bottnakarlen 1:s medlemmar att styrelsen har publicerat ett nytt meddelande under rubriken ’Aktuellt’. Kommunikationen kommer att meddelas via mail med en länk till hemsidan: brfbottnakarlen1.se/aktuellt från avsändaren noreply@brfbottnakarlen1.se. Adressen noreply@brfbottnakarlen1.se är enbart ämnad för att sända ut denna mailnotifikation och kommer inte besvara eventuellt inkomna mail. Om man vill kontakta styrelsen är det adressen info@brfbottnakarlen1.se som man ska vända sig till.

Giltighet och avslut

Om man har valt att prenumerera på ’Aktuellt’ ger man samtycke till att personuppgiften mailadress hanteras av nuvarande och kommande styrelse för Brf. Bottnakarlen 1, tills det att du väljer att avsluta prenumerationen. Du avslutar prenumerationen genom att klicka på länken som finns med i varje mailutskick. Efter att man har avslutat sin prenumeration får personen som avslutat prenumerationen ingen mailbekräftelse, utan man slutar bara att få denna mailnotifikation. Efter avslutad prenumeration kommer dina uppgifter då att raderas.

Undertecknat

Styrelsen för Brf. Bottnakarlen 1