Förvaltning

Brf Bottnakarlen 1 använder Nabo som förvaltare. De sköter det löpande tekniska och ekonomiska arbetet, utför de beslut som fattats av stämman och styrelsen samt agerar professionella rådgivare. Vicevärdsfunktionen innehas också av förvaltaren.

Postkontakt:
Brf Bottnakarlen 1
Nabo 24886, FE 617
10776 Stockholm

Besöksadress: Vretensborgsvägen 28, Hägersten
Telefon: 010-288 00 00
E-post: info@nabo.se
Hemsida: www.nabo.se