Miljö och källsortering

Här hittar du information kring sopor och återvinning.

Hushållsavfall och matavfall slängs i de två kärlen utanför port 23. Matavfallspåsar och behållare till matavfall finns att hämta i hyllan utanför tvättstugan.

Insamling av kartong, plast, papper, glas och metall finns på Björnsonsgatan, dels ovanför tunnelbanebron och dels vid korsningen till Blackebergsvägen. 

Föreningen ställer upp en container för grovsopor två gånger per år i samband med städdagarna.

Närmaste återvinningscentral finns på Linta gårdsväg i Bromma. Med jämna mellanrum kommer Stockholms mobila miljöstation till Blackeberg. Där kan du lämna mindre miljöfarligt avfall och elavfall.