Felanmälan

Felanmälan görs till Nabo som är vår förvaltare. Nabo gör också tillsynsrundor en gång i veckan och om ni upptäcker att något behöver tillsyn kan ni tipsa Nabo om det inför nästa runda.

Kontaktuppgifter för felanmälan:

Mattias Carlsson

Telefon 07.00-16.00 (övrig tid jourtid):

Mail:

Fastighetstekniker

010-288 00 26

felanmalan@nabo.se

Tänk på att akuta felanmälningar är en extrakostnad för styrelsen ekonomi, undvik därför akuta utryckningar om det inte krävs.