Kontakt

Adress:
Brf Bottnakarlen 1
Elias Lönnrots väg 25
168 46 Bromma

E-postadresser:
Styrelsen – info@brfbottnakarlen1.se
Valberedningen – valberedningen@brfbottnakarlen1.se
Nabo teknisk förvaltning – info@nabo.se

Org.nummer:
769624-7639