Renovering

Har du planer på att renovera din lägenhet?

Mindre förändringar får göras fritt i din bostadsrätt, som till exempel att lägga nya golv, sätta upp skåp eller byta ut vitvaror i köket. Men det ska alltid vara ”fackmannamässigt” gjort. I dokumentet längre ner kan du läsa om vilka generella regler och skyldigheter som gäller vid renovering av bostadsrätt.

När det gäller väsentliga förändringar i lägenheten måste du få styrelsens och förvaltarens godkännande. Det gäller till exempel om du vill ta ner eller sätta upp en vägg, flytta element, dra nya rör i kök och badrum eller göra förändringar av våtutrymme och ventilation. För vissa förändringar kan det också behövas bygglov. Rådfråga styrelsen eller vår förvaltare Nabo om du är osäker på vad som gäller.

Du ansöker om tillstånd för att göra sådana större förändringar genom att mejla uppgifter om din önskade renovering samt enklare skisser till vår fastighetsförvaltare på nathalie.gottschlich@nabo.se och till styrelsen på info@brfbottnakarlen1.se. Använd mallen nedan. Tänk på att vara ute i god tid med din förfrågan, då styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden och då tar beslut om ärenden.

Efter att varje renovering anses vara färdig, ska bostadsrättsinnehavaren återigen kontakta Nabos förvaltare med kopia till styrelsen om att få lägenheten besiktigad. Den besiktningen bekostas av föreningen vid ett tillfälle. I vissa fall, om styrelsen och/eller Nabo anser att renoveringen är väldigt omfattande, kan ansökan och renoveringen behöva granskas av en tredje part – vilket kan vara att en tredje part går igenom ansökningsdokumenten, gör en förbesiktning och efter renoveringen gör en kontrollbesiktning. Detta betalas av bostadsrättsinnehavaren.

Tänk på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten!