Renovering

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp skåp eller byta ut vitvaror i köket. Det ska alltid vara ”fackmannamässigt” gjort! Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, tillexempel om du vill ta ner eller sätta upp en vägg, flytta element, dra nya rör i kök och badrum, samt förändring av våtutrymme och ventilation. För vissa förändringar kan det också behövas bygglov. Rådfråga styrelsen eller förvaltaren vid osäkerhet.

Tänk på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten.

När du ansöker om att göra större förändringar ska du få godkänt av Nabos förvaltare Nathalie Gottschlich samt styrelsen. Dokument ”Regler avseende förändring i bostadsrätt Mall” nedan beskriver vilka generella regler och skyldigheter som gäller vid renovering av bostadsrätt.

I vissa fall, om styrelsen och/eller Nabo anser att renoveringen är väldigt omfattande, kan ansökan och renoveringen behöva granskas av en tredje part – vilket kan vara att en tredje part går igenom ansökningsdokumenten, gör en förbesiktning och efter renoveringen gör en kontrollbesiktning. Detta betalas av bostadsrättsinnehavaren. Efter att varje renovering anses vara färdig, ska bostadsrättsinnehavaren kontakta Nabos förvaltare med kopia till styrelsen om att få lägenheten besiktigad och uppfylld enligt ansökan, Nabobesiktningen bekostas av förening vid ett tillfälle.

Maila uppgifter i skrift och enklare skisser med hjälp av mallen nedan ”Ansökan om tillstånd avseende förändring i bostadsrättslägenhet Nabo Mall” till nathalie.gottschlich@nabo.se och lägg info@brfbottnakarlen1.se som kopia, för godkännande. Tänk på att vara ute i god tid med er förfrågan, då styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden och då tar beslut om ärenden.