Cykelparkering & motioner till medlemsrum

Styrelsen har frigjort två stycken källarlokaler (2 x 32 kvm) under port 13 och 15, ingången vid gaveln. Styrelsens förslag är att använda rum 1, alltså den närmst gaveldörren som cykelparkering, med fasta cykelställ och ta bort dörren till detta rum för att underlätta passage med cykel.

Rum 2 vill styrelsen att alla medlemmar ska vara med och tycka till om och vad vi ska göra med den lokalen. Skicka in era motioner före den 1 april, så kan vi förhoppningsvis ta ett beslut om det på årsmötet.

Den plats som cykelrummet kan frigöra vid gavelentrén och utanför tvättstugan kan således användas till barnvagnsparkering när cykelrummet är uppfört.

Av: styrelsen, februari 21, 2021
Tillbaka