Förhållningsregler för cykelrummet

På årsstämman fick styrelsen i uppdrag att ta fram förhållningsregler för cykelrummet – vilket vi nu har gjort. De har satts upp i cykelrummet, en på dörren ut mot Elias Lönnrots väg och en på karmen in till rummet som vetter mot Björnsonsgatan – samt finns uppladdat på hemsidan. Läs gärna igenom hela dokumentet och återkom till styrelsens mejl vid eventuella frågor/funderingar.

Av: styrelsen, oktober 28, 2023
Tillbaka