Kallelse årsstämma 2022

Bifogat finner ni Kallelse och dagordning, propositioner och fullmakt för årsstämman 2022-06-07.

Av: styrelsen, april 26, 2022
Tillbaka