Kallelse årsstämma 2023

Välkommen på föreningsstämma söndagen den 18 juni kl. 10:30 vid grillplatsen!

Kallelse med dagordning kommer att delas ut i era brevlådor under veckan. För att minska pappershanteringen finns årets inkomna motioner samt styrelsens svar, en proposition, årsredovisningen samt en mall för fullmakt i händelse av frånvaro att ta del av här. De finns också på brfbottnakarlen1.se/dokument.

Arsstamma-2023

Av: styrelsen, juni 1, 2023
Tillbaka