Meddelande från valberedningen: Valberedningen söker kandidater

Valberedningen är i full gång med att sondera terrängen inför vårens rekrytering av styrelsemedlemmar till nästa mandatperiod. Dialog har initierats med inte mindre än 24 boende. Ambitionen varje år är att lyckas med både rotation och kontinuitet av ledamöter. Rotation för att vi ska hjälpas åt över tid och för att bred delaktighet är viktig för demokratin. Kontinuitet för att underlätta övergången mellan mandatperioder. Sittande styrelse håller också på att ta fram en lathund för smidigast möjliga överlämning.

I stort sett alla tillfrågade hänvisar till redan fulltecknade kalendrar och en spaning på vår samtid är att det inte finns mycket bufferttid för att engagera sig i föreningsliv. Om vi inte lyckas hitta kandidater kommer föreningen att bli tvungen att köpa in tjänster externt vilket skulle påverka vår gemensamma ekonomi. En kompromiss vore att styrelsen, bestående av boende i huset, som avlastning köper in fler tjänster av Nabo, vår tekniska förvaltare. Valberedningen vill också uppmuntra styrelsen att delegera avgränsade uppgifter till boende. Ett exempel på hur det kan gå till har vi sett under året då några småbarnsföräldrar har tagit fram ett komplett förslag på hur lekplatsen kan rustas upp, inklusive budget och uppgifter om leverantörer.

Om du går i tankar på att ta plats i styrelsen fundera då gärna på hur ditt drömscenario skulle se ut: Vad skulle du göra för få huset att blomstra? Hur skulle samarbetet fungera för att det skulle vara attraktivt för dig?

Tveka inte att bolla dessa frågor med oss i valberedningen, en dialog är givetvis inte bindande.

Valberedningen
David Bergström
Karin Arén
valberedningen@brfbottnakarlen1.se

brfbottnakarlen1.se/valberedningen

Av: styrelsen, mars 7, 2021
Tillbaka