Medlemssammanfattning augusti–september

Så här i början av hösten är vi i styrelsen mitt uppe i många pågående processer. Här kommer en uppdatering kring dessa: 

– En takbesiktning är gjord, och det ser överlag bra ut. Vi ska gå igenom de anmärkningar vi har fått och åtgärda dessa. 

– Vi har genomfört en brandskyddsinspektion och kommer även där att gå igenom de mindre anmärkningar vi har fått och åtgärda dessa. 

– En balkongbesiktning är på gång, i första skedet kommer det att vara en okulär besiktning, så vi behöver inte tillgång till era lägenheter i nuläget. 

– Vi jobbar på att ta fram en bra betallösning samt regler för laddplatsen. Detta återkommer vi kring.

– Vi har tagit fram regler för cykelrummet för att förbättra för alla. Dessa kommer snart att sättas upp på plats samt läggas upp i ett eget inlägg på hemsidan. Var vänlig och läs igenom dem noggrant och följ dem!

– Resultatet från radonmätningen ser överlag bra ut, de enstaka lägenheter som hade förhöjda värden har fått information om hur detta ska åtgärdas. 

– Vi har storstädat tvättstugan och ska köpa in nytt städmaterial dit. 

I övrigt: 

– Vi har sökt om och fått beviljat elstöd

– Vi har även sökt och fått beviljat bidrag från Naturvårdsverket för installationen av laddstolparna.

Räntan på vårt lån gick ut i september och vi bestämde oss för att flytta lånet till SBAB som gav oss bäst offert på räntan.

– Staketet och lekstugan vid lekplatsen är ommålade av vår sommarjobbare. 

Vi vill också påminna om att det tar ett tag innan elementen kommer igång på hösten. Värmen i våra lägenheter styrs av en temperaturgivare som styr värmen i hela huset. Tyvärr så har denna givare svårt att hänga med i brytpunkten mellan varmare och kallare väder, men när vädret har stabiliserat sig kommer värmen att komma igång ordentligt. Skruva inte upp elementen på högsta för att försöka få igång värmen, det gör det svårare för maskineriet och gör risken större att något går sönder. Låt alltså gärna elementen vara tills de kommer igång.

Vi återkommer kring datum för städdagen under hösten! 

Allt gott önskar styrelsen

Av: styrelsen, oktober 4, 2023
Tillbaka