Medlemssammanfattning juni–juli

Ny styrelse

Tack till alla som deltog i och engagerade sig under vår årsstämma i juni!

Styrelsen för perioden 23/24 består av:

Sven Prohaska, ordförande 

Jakub Piekarski, kassör

Annica Johansson, sekreterare

Lina Mattebo, ledamot

Astrid Cardestam, ledamot

Har ni idéer om förbättringar som ni tycker att vi i styrelsen borde ta upp, är ni varmt välkomna att förmedla det till oss. Det gör ni lättast genom att mejla oss på info@brfbottnakarlen1.se. (Vi har styrelsemöte ungefär en gång i månaden, och det är då vi bland annat hanterar inkommande mejl från medlemmar, vilket gör att det ibland kan ta upp till en månad innan ni får återkoppling på ert ärende.)

Laddstationerna på plats

Nu är laddstationerna vid parkeringarna på husets kortsida installerade och klara! Vi återkommer, som vi tidigare har meddelat, i höst med mer info kring bokning och kostnad.

Tak på pergolan samt nytt staket

Vår vaktmästare har byggt ett nytt staket på kortsidan vid port 13 för att skydda gräsmattan samt göra det tryggare för barnen på innergården. Han har också byggt ett transparent tak på pergolan på innergården så att borden kan användas även vid regn!

Felanmäl inte i onödan

Det är självklart viktigt att ni felanmäler till vår förvaltare Nabo om ni upptäcker stora eller akuta fel i fastigheten (se kontaktuppgifter här: brfbottnakarlen1.se/felanmalan). Men mindre fel som vi i styrelsen eller vår vaktmästare kan ordna själva ska inte felanmälas till Nabo eftersom det innebär en onödigt hög kostnad för föreningen. Mejla istället till info@brfbottnakarlen1.se. Är du osäker på vad som gäller, bolla med någon av oss i styrelsen eller en granne.

Andrahandsuthyrning kräver godkännande

Vi påminner om att ni alltid behöver godkännande från styrelsen för att få tillåtelse att hyra ut er lägenhet i andra hand. (Att hyra ut utan tillstånd är en anledning till att säga bostadsrättshavaren.) Ansök i god tid eftersom styrelsen sammanträder cirka en gång i månaden. Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten under kortare perioder via exempelvis en förmedlingstjänst. Ansök om andrahandsuthyrning på nabo.se där du loggar in med bankID. 

Med önskan om en fortsatt trevlig sommar! / Styrelsen

Av: styrelsen, augusti 2, 2023
Tillbaka