Medlemssammanfattning november

Stort tack för gott arbete och fin gemenskap på städdagen!

Cykelrensning på gång

Som många har uppmärksammat har det blivit trångt i cykelrummet. Vi har därför anlitat företaget Cykelåtervinning AB för att nästa år genomföra en cykelrensning på ett korrekt sätt, enligt de lagar som finns. Ungefär i mitten av januari kommer alla boende i föreningen att få ett infobrev med mer information om hur detta kommer att gå till. Själva rensningen sker den 20 februari.

Höjd avgift 2023

På grund av ökade kostnader kommer avgiften för bostadsrätter att höjas med 2 procent från och med januari 2023.

Planerat strömavbrott 19 december

El-renoveringen av våra gemensamma lokaler är snart klar, och som en av de sista delarna ska vår fastighetscentral i källaren bytas ut. Detta kommer att ske måndagen den 19 december klockan 07–16. Strömavbrottet kommer inte att beröra lägenheterna, men däremot fastighetens allmänna delar som tvättstuga, internet, Comhem, trapp- och källarbelysning samt passagesystem. Ta med er portnyckeln denna dag! Vid frågor om detta, kontakta TLB Elteknik på  08-120 65 230 eller info@tlbelteknik.se.

Meddela problem

Om ni upptäcker något fel eller avvikande i fastigheten, mejla då felanmalan@nabo.se med kopia till styrelsen på info@brfbottnakarlen1.se så snart som möjligt. Detta kan exempelvis gälla avvikande ljud från maskinerna i tvättstugan. Om vi får vetskap om sådant snabbt, kan vi förhoppningsvis undvika att felen blir för stora och därmed dyra att åtgärda. 

Glad advent önskar styrelsen! (Missa inte vår nya fina julgran på innergården!)

Av: styrelsen, december 10, 2022
Tillbaka