Medlemssammanfattning oktober

Byte av el i egen lägenhet: Om du önskar anlita TLB (företaget som har gjort elarbetena i våra gemensamma utrymmen i höst) till elarbeten i din egen lägenhet (för en individuell kostnad), kontakta då dem direkt med önskemål och kontaktuppgifter på info@tlbelteknik.se så snart som möjligt. Du kommer då att bli kontaktad av dem när de allmänna arbetena är klara, preliminärt vecka 46.

Kompetens i föreningen: Har du någon kunskap som du vill bidra med till föreningen? Styrelsen har det formella uppdraget att genomföra projekt och ansvarar för långsiktig planering och strategiska frågor. Men boende i huset får såklart gärna bidra med sina kunskaper för att underlätta och förbättra arbetet. Under städdagen kommer det att finnas en lista där du kan fylla i vilka områden du har kompetens inom som föreningen kan ha nytta av – inget är för litet eller oviktigt! – samt dina kontaktuppgifter. (Listan är upprättad på ett sätt som följer GDPR-lagstiftningen.) Styrelsen kan då kontakta dig om det uppstår ett behov vi tror att du kan hjälpa till med. Självklart är det helt fritt att tacka ja eller nej till den förfrågan. 

Vill du vara med i valberedningen? Vår förening saknar för tillfället en valberedning. Det är viktigt med en aktiv valberedning, eftersom det är en förutsättning för en fungerande styrelse. Valberedningens betydelsefulla uppgift är att ta fram förslag på styrelsemedlemmar till stämman. Eftersom ingen kunde väljas till valberedningen på årsstämman i juni, beslutades då att hålla en extrastämma senare för att lösa detta. Styrelsen återkommer om när den blir. Snart kommer också mer info om valberedningens arbete – men fundera redan nu på om du vill vara med i valberedningen eller om du vet någon annan i föreningen som skulle passa bra! Det utgår en ersättning för valberedningens arbete. 

Slutligen vill vi påminna och hälsa alla välkomna till städdagen nu på lördag den 12 november klockan 10!

Av: styrelsen, november 9, 2022
Tillbaka