Mötessammanfattning för medlemmar 2020-02-02

  • Styrelsen har beslutat att hålla årsmöte tisdagen den 18 maj. Officiell kallelse med tid och plats skickas ut under april månad.
  • I och med årsmötet behandlas och röstas det om inkomna motioner. För att styrelsen ska hinna bereda dessa motioner inför stämman, sätts torsdag den 1 april som slutdatum för motionsstopp. Motioner skickas digitalt till info@brfbottnakarlen1.se eller läggs fysiskt i styrelsen brevlåda i port 25.
  • Ny prenumerationsfunktion på hemsidan! Nu kan du som medlem registrera din e-postadress ovan och få en e-postnotifikation varje gång styrelsen uppdaterar sidan ’Aktuellt’. Detta betyder också att styrelsen inte kommer att dela länken till hemsidan i Facebookgruppen ’Granngrupp Bottnakarlen 1’ för att uppmärksamma att hemsidan är uppdaterad med ny information.
Av: styrelsen, februari 3, 2021
Tillbaka