Mötessammanfattning för medlemmar 2020-10-06

  • På det senaste årsmötes röstades det Ja om att styrelsen skulle införskaffa en mangel till tvättstugan. Denna är nu på plats – hoppas den motsvarar förväntningarna.
  • Det har kommit in önskemål om att lekplatsen ska förnyas. Vissa önskemål håller vi i styrelsen på att utreda. Om det ska ske större investeringar – röstas det om vid nästa årsstämma. Mindre förändringar kan komma att ske innan dess.
  • Det har upptäckts ett dränagebrott i marken vid fastighetens sydvästra sida. Det är under utredning och ska lösas så snart som möjligt.
  • Ett lån på cirka 4 miljoner, vars bindningstid löpt ut, har nu betalats av i samband med det.
  • Det har upptäckts bin i fastighetens fasad, dessa ska tas bort.
  • Äntligen är fönsterrenoveringen på gång och ska genomföras av Tumba Glas. Renoveringen kommer att dras igång i fastighetens trapphus och källare v.45 och i lägenheter i början av nästa år, mer information kommer.
Av: styrelsen, oktober 7, 2020
Tillbaka