Mötessammanfattning för medlemmar 2020-11-03

  • Vattnet kan eventuellt behövas stängas av under en kortare tid i port 15 för ett planerat underhåll. Vi har i dagsläget inget datum eller tid, om vi får det kommer vi givetvis att gå ut med det här – annars hoppas vi på er förståelse.
  • Vi har haft problem med fastigheternas fläktar där vissa utav fläktarna har gått sönder sedan föregående OVK var utfärdad. Styrelsen har därför beställt och bekräftat installation av nytt fläktsystem för hela fastigheten. Denna installation kommer att genomföras nu i november.
  • Det kommer att ske en avgiftshöjning för föreningens p-platser. Berörda personer kommer att bli kontaktade av Nabo.
  • Styrelsen har sagt upp två lokalhyresgäster, det innebär att dessa lokaler kommer kunna nyttjas av oss medlemmar. Dessa lokaler kommer att bli tillgängliga framåt sommaren. Den ena av lokalen är tänkt att användas för cykelförråd och den andra önskar vi ta emot motioner om vad man kan önskas göra med den lokalen – som vi sedan kan rösta om.
  • Fönsterrenoveringen i de allmänna utrymmena skulle vid det här laget ha startat. Tumba Glas har drabbats av förseningar men planerad start för lägenheterna står i dagsläget fast. Tumba Glas samordnare kommer att informera medlemmarna och vi hänvisar er att ta upp era eventuella frågor med Tumba Glas.   
Av: styrelsen, november 4, 2020
Tillbaka