Mötessammanfattning för medlemmar 2020-12-03

  • Under november månad har vi fått nytt fläktsystem för samtliga trappuppgångar då de gamla var undermåliga, hoppas att ni upplever ett förbättrat resultat på inomhusklimatet. En OVK är beställd för det nya systemet och kommer genomföras snart.
  • Det har varit stort engagemang kring fönsterrenoveringen, där uppmärksamma medlemmar har konstaterat att renoveringen av allmänna fönster inte alls har påbörjats än, trots att det var sagt först v.47 och sedan v.49. Tumba Glas står i dagsläget fast vid att renoveringen av lägenheterna kommer att påbörjas v.2. Vi kanske inte ska svära på att detta inte kommer att justeras ytterligare och vi förmedlar ny information i detta forum, om ny information tillkommer. Ett ytterligare förtydligande, det är entreprenören som kommer att sköta kommunikationen med varje bostadsrätt och kommer att kunna svara på era frågor eftersom det är dom som är fönsterrenoveringsexperterna.
  • Några medlemmar har engagerat sig i att uppgradera vår lekpark, styrelsen tackar för offertunderlaget och de olika förslagen. Vi har ännu inte hunnit sätta oss in i det fullt ut och får be om att återkomma i frågan i början av nästa år. Det kan hända att frågan kommer att gå till omröstning på nästa årsmöte.
  • Styrelsen upplever att medlemmarna tycker att vår kommunikation är otillräcklig. Hemsidan är vår kanal för att förmedla information och info@brfbottnakarlen1.se är mailen att kontakta styrelsen. Efter varje möte läggs information som denna ut på hemsidan, ungefär en gång i månaden. Vi ska titta på om det finns en lösning att man kan prenumerera på ett nyhetsbrev när vi publicerar något under fliken ’Aktuellt’. Här tar vi gärna emot tips om någon vet en bra wordpress plug-in, skicka det till mailen nämnd ovan i så fall. Självklart kommer vi att använda anslagstavlorna och era brevlådor om något extra viktigt är aktuellt. Med det sagt, betyder det att Facebookgruppen inte är styrelsens informationskanal, men att påannonsering om dessa inlägg kommer att delas i gruppen tills att det finns ett nytt system som är på plats. Vi kommer inte att besvara kommentarer i facebookgruppen, utan vi hänvisar till mailen istället: info@brfbottnakerlen1.se
  • Detta var vårt sista styrelsemöte för året, så vi vill passa på att önska alla God Jul och Gott Nytt År. Utöver renovering av fönster, kan vi meddela att en offertrunda för uppgradering av elen har påbörjats, exekveringen av det kan tänkas ske runt kvartal 3 2021, mer information om det kommer nästa år. Som nämndes i förra infoinlägget, kommer vi att få tillgång till två utrymmen i bottenplan. Dessa kommer att mätas upp när de blir tillgängliga, information gällande utrymmena kommer därefter förmedlas och vi kommer att ta in era synpunkter i form av motioner som är skickade till mailen eller brevlådan.     
Av: styrelsen, december 7, 2020
Tillbaka