Mötessammanfattning för medlemmar – augusti

 • Det är snart dags för stamspolning för att hålla fastigheten i gott skick och för att undvika potentiella avloppsproblem. Därför kommer stamspolning ske i varje lägenhet, så vi ber er tillmötesgå med tillgänglighet. Entreprenören som ska utföra arbetet är GR Avloppsrensning och dom kommer att gå ut med avisering och information ca två veckor innan arbetet utförs. Med reservation för eventuell ändring, här är de planerade datumen:
  • 13 september: Elias Lönnrots väg 13-15
  • 14 september: Elias Lönnrots väg 17-19
  • 15 september: Elias Lönnrots väg 21-23
  • 16 september: Elias Lönnrots väg 25-27
  • 17 september: Elias Lönnrots väg 29 & Björnssonsgatan 299 A-E
 • I förra sammanfattningen skrev vi att OVK-besiktningen ej blev godkänd, samt bifogade rapporten om utlåtandet. Ett utdrag ur rapporten:

” En hel del lägenheter har renoverat och istället installerat direkta köksfläktar som har mycket starkare motorkraft samt att de inte är injusterbart med ett grundflöde, de bygger helt enkelt inte på samma princip. Det är därför viktigt att dessa åtgärdas snarast. Då dessa fläktar även är så pass starka att de kommer störa ut den tryckstyrning som finns för de centrala frånluftsfläktarna.”

Det finns alltså ett antal lägenheter som har fått anmärkningar orsakat av bland annat ovanstående utdrag. Nabo kommer att kontakta berörda om åtgärder för att komma tillrätta med de underkända punkterna i god tid innan ombesiktning. Nabo kommer också hjälpa föreningen att åtgärda de underkända punkterna som faller under föreningens ansvar. Ombesiktning måste ske senast 2021-11-06.

 • Vi har nu sammanställt den totala kostnaden för fönsterrenoveringen: 1.940.556 SEK exkl. moms.
 • Lekplatsen kommer att få en ny sandlåda!
 • Vi vet att det är många som längtar efter det nya cykelrummet, ambitionen är att rulla igång projektet nu i augusti. Därav kan det bli lite renoveringsoljud, som främst berör port 13. Som ni alla vet, är det väldigt trångt vid nuvarande utrymme, så vi ber er att försöka ta bort grejer som står alldeles framför den dörren, så slipper Jonathan flytta på dom när han är där och grejar. Det kan stundtals också bli lite dammigt i korridoren, då dörren ska tas bort och passagen göras större, så om det står barnvagnar där som ni inte vill ska bli dammiga, är ni nu upplysta om det. Vi ber er också att inte börja använda utrymmet förens styrelsen har sagt att det är klart.  

Av: styrelsen, augusti 18, 2021
Tillbaka