Mötessammanfattning för medlemmar – december

Vi kan nu berätta att det kommer att bli nya ytterportar på Elias lönnrots väg 13–29, enligt vår underhållsplan. Styrelsen har under hösten tagit in offerter från olika entreprenörer, både gällande renovering av befintliga dörrar och nya dörrar. Processen har lett fram till att det bästa alternativet för oss är nya portar i massiv ek enligt originalutförandet, det vill säga, så som portarna ser ut idag, fast med glas både upp- och nedtill. Några av förbättringarna som nya portar innebär är: ett bättre U-värde som ger mindre energiförluster, utåtgående dörrar som är bättre ur ett utrymningsperspektiv, och portarna kommer också att utrustas med elektroniska låssystem. Entreprenören som har fått uppdraget är Entredo och arbetet kommer att påbörjas till våren. Mer information kommer senare.


Vi har tidigare skrivit om en underkänd OVK och att dessa skulle vara åtgärdade och ombesiktade i november. Detta är ännu inte genomfört och det beror på att Nabo (projektledare i ärendet) inte har hittat tillgängliga entreprenörer som har kunnat åta sig ärendet, tills nu. Entreprenören Franska Bukten kommer under våren (datum ej ännu fastställt) att åtgärda de punkter som besiktningsprotokollet påvisade för att fastigheten ska få en godkänd OVK. Vi kommer att fortsätta uppdatera er när vi vet mer.


Den tänkta elrenoveringen som skulle ha genomförts i år enligt underhållsplanen kommer tyvärr inte att ske under dessa få veckor som är kvar på detta år som ni kanske har förstått. Nabo har fått i uppdrag att hitta entreprenörer för att genomföra arbetet. Status nu är att Nabo har skickat ut uppdragsbeskrivning, varpå alla tillfrågade har bett om längre tid för att kunna återkomma med offert.


Till sist vill vi i styrelsen önska en riktig God Jul och Gott Nytt År

Av: styrelsen, december 9, 2021
Tillbaka