Mötessammanfattning för medlemmar – februari

Nästa vecka (vecka 9) påbörjas byte av portarna för Elias lönnrots väg 13-29. Arbetet utförs av Entredo. En port är uppskattad att ta en arbetsdag. Vi återkommer med mer information gällande lås och låssystem senare.


Styrelsen har nu fastställt ett datum för årsstämman: 2022-06-07, vilket är en tisdagskväll i juni, förmodligen vid grillplatsen som tidigare år. Officiell kallelse med plats och tid kommer senare.


Motionsstopp är satt till: 2022-04-30. Motioner kan skickas till vår mail info@brfbottnakarlen1.se eller lämnas fysiskt i styrelsens brevlåda vid port 25.


Styrelsen kommer att behöva fylla på med nya ledamöter och suppleanter inför nästa mandatperiod 22/23. Är ni intresserade eller ha frågor går det bra att kontakta Elin som sitter i valberedningen valberedningen@brfbottnakarlen1.se eller prata med någon av oss i styrelsen.


Förra året fick vi en icke godkänd OVK-besiktning, vilket vi har skrivit om här tidigare. Nu har entreprenören Franska Bukten åtagit sig uppdraget att åtgärda dessa brister och därefter kommer det att ske en ombesiktning. Vissa av åtgärderna kommer att ske i medlemmars lägenheter. Franska Bukten har en egna projektledare som kommer avisera med mer information närmre inpå. Preliminär start är vecka 16-17.

Av: styrelsen, februari 26, 2022
Tillbaka