Mötessammanfattning för medlemmar – januari

Som några av er kanske har märkt har det kommit upp en hylla utanför tvättstugan med matavfallspåsar, broschyrer och behållare till matavfall. Det är fritt fram att gå att hämta (ta ett knippe avfallspåsar åt gången så sköter styrelsen lagerhållningen). Från den 4 februari kan ni börja slänga matavfallspåsarna i det vänstra nedkastet, den med vredlåset. Vi kommer också sätta upp en lapp så att det blir tydligt när det är dags. iRec har också lovat att vi ska få en proffsig dekal där det står ”matavfall” så småningom.


Som ni medlemmar har skrivit i facebookgruppen och även mailat oss, så förekommer det att källardörrar och portar inte stängs fullständigt. Håll gärna lite extra koll, det kan vara grus och snö som lägger sig i mellan så att dörren inte går igen ordentligt. Se till så att dörren går igen så att vi inte får oönskat besök.


Vi har fått en ny förvaltare på Nabo tilldelat oss, vi välkomnar Mohammed och här hittar ni kontaktuppgifter till honom. Det är ju främst ni som renoverar som har direktkontakt med förvaltaren, så kom ihåg att det är Mohammed ni ska kontakta och inte Karima när det är dags för besiktning.


I och med nya portar i vår, har frågan om dörrautomatik undersökts. Det finns stöd att få, genom att ansöka om bostadsanpassning hos Stockholm Stad. I dagsläget har vi ingen aktiv dörrautomation i gång i fastigheten, men om behov finns, så får enskild individ ansöka om just bostadsanpassning.      

Av: styrelsen, januari 26, 2022
Tillbaka