Mötessammanfattning för medlemmar – maj

OBS! Till helgen kommer Entredo och lägger in blippkrav under kvällstid, men styrelsen kommer inte hinna dela ut några blippar förens i början av nästa vecka. Koden kommer att fungera mellan kl: 08-20:00 (som innan när vi bara hade nyckel). Det är därför viktigt om ni har tagit tillfället i akt att lätta upp nyckelknippan att sätta tillbaka portnyckeln tills dess att ni har fått er blipp så att ni kommer in genom porten mellan kl: 20:-08:00. OBS!


Angående portarna, så önskar vi att ni i största möjliga mån inte ställer upp dessa under längre perioder. Då det försvårar för obehöriga, samt minskar slitaget på porten. Det går att som individ att ansöka om bostadsanpassning genom kommunen och få dörrautomation om det handlar om tillträdessvårigheter.


Slutligen vill vi tacka för den trevlig vårstädningen med bra uppslutning och hoppas att vi träffar så många av er som möjligt på årsstämman nästa tisdag!

Av: styrelsen, juni 1, 2022
Tillbaka