Mötessammanfattning för medlemmar och formulär om förråden.

  • Styrelsen vill knyta källarförråden till respektive lägenhet för boende på adresserna Elias Lönnrots väg 13-29. Detta för att föreningen i dagsläget saknar den dokumentation och ambitionen är att dokumentera det under varje fastighetsobjekt i Nabo-portalen. Därför ber vi er om att fylla i detta formulär för att hjälpa styrelsen att kartlägga ärendet.
  • Vår förening har fått en ny fastighetsförvaltare från Nabo: Karima Roula. Ni kan kontakta Karima gällande renoveringsfrågor och kontaktuppgifter hittar ni under fliken Renovering.
Av: styrelsen, juni 14, 2021
Tillbaka