Mötessammanfattning för medlemmar – september

Kort påminnelse om att stamspolningen påbörjas på måndag och håller på hela veckan. Ni ska ha fått information i era brevlådor om detta. Kom ihåg att lägga nyckeln i cylindern om ni inte är hemma.


Det nya cykelförrådet vid gaveln är etablerat och kan nu börja användas. Det finns åtta bågar á sexton platser och tio väggmonterade ställ för vertikal förvaring. Ni som vet med er att ni inte använder cykeln frekvent och inte har svårigheter att placera cykeln i de vertikala ställen ombeds använda dessa. I skrivande stund står det kvar några prylar från renoveringen som ska slängas, detta kommer ske i samband med höststädningen (datum ej fastställt).

Det finns en stor hylla i det nya cykelrummet ämnat för hopvikta barnvagnar och pulkor, alltså ska inte barnvagnar ta plats för cyklar i rummet.

För tillfället är det gamla cykelstället i rummet utanför kvar. Vi tänkte avvakta lite och se hur allt ter sig, men att vi helst ser att ni använder det nya rummet och att det gamla främst är till för barnvagnar och rullatorer.

Cyklarna utanför utrymmet vid tvättstugan ser vi gärna att dessa flyttas till det nya cykelrummet, men att barnvagnar och rullatorer kan stå där.


Meddelande från valberedningen:

Valberedningen behöver nya medlemmar.

Var och en får gärna ta sig en funderare på om den kan tänka sig att ta sig an uppdraget. Vis av erfarenhet skulle jag rekommendera att valberedningen består av tre personer. Jag har inte möjlighet att sitta kvar men är mån om att göra en bra överlämning.

Valberedningen har i dagsläget inget arvode men det är givetvis något som föreningen kan fatta nytt beslut om.

Det är föreningen, inte styrelsen, som utser valberedning. Vi kommer att behöva kalla till extra föreningsstämma för val av medlemmar till valberedningen samt eventuellt arvode. Gärna nu i höst, kanske i samband med höststädningen? Den som känner sig manad får gärna dra i detta.

Läs mer om valberedningens funktion på hemsidan
https://brfbottnakarlen1.se/valberedningen/

/Karin


Inventering av förråden samt knyta dessa till respektive lägenhet har genomförts. Om ni nu loggar in på Nabo kommer ni att se ert förrådsnummer i ’Din lägenhet/lokal’. Det kommer att stå en nummerkombination som ska vara densamma som det står på er förrådsdörr, gäller för både golvförrådet (stora förrådet) och hyllförrådet (matförrådet). Detta gäller för originallägenheterna (lgh. 1–54), men ett ärende är lagt hos Nabo om att registrera förråden för lägenheterna 901–906 med samma benämning som lägenheterna (901–906).

För styrelsens kännedom som har framkommit genom enkäten, så är det två hyllförråd (matförråd) som är ockuperad av obehörig. Det gäller hyllförråd 475 och 482. I och med denna publicering ger vi tidsintervallen fyra veckor att avlägsna sig och om så inte skett kommer hänglåset klippas och återgå till rättmätiga förrådshavare. Bifogat i detta inlägg finns hela listan på vilka lägenheter som hör ihop med respektive lägenhet.

lägenhetsnr-tidigareobjektnr-förrådsnr-2

    

Av: styrelsen, september 11, 2021
Tillbaka