Mötessammanfattning för medlemmar

 • Fönsterrenoveringen är officiellt över och slutbesiktning har gjorts. Styrelsen känner sig överlag nöjd med resultatet. Tumba Glas skickar även med oss några skötselråd som gäller för putsning av energiglaset (ytterglaset).
  • Undvik att vidröra glasytan med fingrar eller smutsiga handskar.
  • Använd flytande fönsterputsmedel, mycket vatten och mjukt luddfritt tyg eller gummiskrapa.
  • Använd aldrig vassa metallföremål eller stålull vid rengöringen.
  • Energiglaset sitter i YTTERBÅGEN, beläggningen är på YTTERBÅGENS mellansida.
 • Resultatet från OVK:n (funktionsbeskrivning av ventilationssystem) har kommit styrelsen tillhanda. Dessvärre blev resultatet ej godkänt, där åtgärder och ombesiktning kommer att krävas. Bifogat finner ni den generella rapporten, det specifika resultatet för respektive lägenhet kommer inte att läggas upp på hemsidan p.g.a. GDPR, men kan begäras ut genom att maila styrelsen. Vi befinner oss i semestertider och styrelsen är ännu inte fullt insatta i helheten, men detta ärende kommer att prioriteras i augusti, mer information kommer då.
 • Vår bostadsrättsförenings försäkring har ett kollektivt bostadsrättstillägg. Det betyder att du som bor i bostadsrätt måste ha egen hemförsäkring, men att du inte behöver teckna bostadsrättstillägget.
 • Förra månaden bad vi er fylla i ett formulär om vilka förrådsnummer ni har för att kunna knyta dessa till respektive lägenhet. Dessvärre var inte svarsfrekvensen särskilt stor, så vi puffar även denna månad, att dom som inte fyllt i enkäten göt det genom att följa denna länk: https://forms.gle/ZivMRaE64iokiiup7
 • Fliken Renovering har blivit uppdaterad med mallar och tydligare beskrivning av tillvägagångssätt.
 • Slutligen vill vi önska alla en trevlig sommar såhär i semestertider. Det betyder också att aktiviteten inom styrelsen kommer att bli mindre, t.ex. att svarsfrekvensen på mailen kommer att bli längre, hoppas att ni har överseende om det! 🙂     
Av: styrelsen, juli 8, 2021
Tillbaka