Motioner till årsstämman 2024

Alla medlemmar har rätt att ta upp ärenden på årsstämman. Detta görs genom att man skriver en motion, det vill säga att man skriftligt beskriver sitt förslag och även skriver ett förslag till åtgärd.

Mejla motioner till styrelsen på info@brfbottnakarlen1.se eller lägg i styrelsens brevlåda vid port 25 senast den 2 maj. Märk mejlet med ”Motion till årsstämman”.

Årsstämman blir söndagen den 2 juni klockan 10.30 – boka gärna in den redan nu. Officiell kallelse med dagordning samt motioner och motionssvar kommer senare.

Allt gott hälsar styrelsen

Av: styrelsen, mars 13, 2024
Tillbaka