Protokoll för årsstämman och ny styrelse på plats

  • Nu finns protokollet för vår årsstämma som ägde rum 2022-06-07, upplagt under fliken dokument. Det finns även bifogat i detta inlägg. 
  • Förra veckan konstituerades styrelsen för perioden 22/23 och arbetet med föreningen fortskrider. Den nya styrelsen består av: ordförande Sven Prohaska, kassör Jakub Piekarski, sekreterare Annica Johansson och ledamot Lina Mattebo.
  • Har ni tankar och idéer om förbättringar som ni tycker att vi i styrelsen borde ta upp, är ni varmt välkomna att förmedla det till oss. Det gör ni lättast genom att mejla oss på info@brfbottnakarlen1.se. (Vi har styrelsemöte ungefär en gång i månaden, och det är då vi bland annat hanterar inkommande mejl från medlemmar, vilket gör att det ibland kan ta upp till en månad innan ni får återkoppling på ert ärende.)
  • Slutligen vill vi önska er alla en glad sommar!
Av: styrelsen, juni 22, 2022
Tillbaka