Protokoll för årsstämman och ny styrelse på plats.

Bifogat i detta meddelande finner ni protokollet för vår årsstämma som ägde rum 2021-05-18, protokollet är också lagrat under fliken dokument. Förra veckan konstituerades styrelsen för perioden 21/22 och arbetet med föreningen fortskrider.

Av: styrelsen, juni 3, 2021
Tillbaka