Medlemssammanfattning maj

Stort tack till alla som bidrog under städdagen! Det blev en trevlig dag då vi både gjorde vår gård finare och fick tid att umgås.

Vi hoppas att många kommer på årsstämman nu på söndag den 18 juni klockan 10.30. Vi ses vid grillplatsen. Handlingar finns att läsa HÄR

Nya cirkulationspumpar. Vi har haft problem med våra cirkulationspumpar (dessa sprider värmen i fastigheten, genom att pumpa runt varmvattnet i element och värmegolv), men nu är de utbytta och bör fungera bra i många år till. I samband med detta har även våra värmeväxlare spolats och avgasare med magnetitfilter har installerats.

Ny skylt för lägenheterna på bottenplan. Nu finns en vägskylt som pekar ut våra lägenheter med adress Björnssonsgatan 299 A-E. Detta hoppas vi ska underlätta för att leveranser och dylikt ska komma rätt.

Felaktiga dubbla fakturor från Nabo. Vissa har fått dubbla likadana e-fakturor på avgifter och hyra från Nabo för juli månad. Detta är ett misstag från Nabos sida, och det är bara att radera den ena fakturan. 

Ej tillåtet att grilla. Det råder sedan den 12 juni skärpt eldningsförbud i Stockholms län tills vidare. På grund av rådande omständigheter väljer vi att inte tillåta grillning vid uteplatsen för tillfället.

Bokning av uteplatsen och partytält​​. Det har inkommit frågor kring om man behöver boka vår gemensamma grill vid uteplatsen. Det finns inget sådant bokningssystem och vi bedömer inte heller att det behövs. Det är bara att använda den om den är ledig, och annars får man dela. Planerar man en större tillställning på uteplatsen är det klokt att flagga för detta i fb-gruppen och/eller sätta upp en lapp om detta. Vill man boka föreningens partytält får man gärna mejla info@brfbottnakarlen1.se eller prata med vår ordförande Sven för att få tillgång till det. 

Bostadsrättstillägg behövs inte. Vi vill påminna om att vår bostadsrättsförenings försäkring har ett kollektivt bostadsrättstillägg. Det betyder att du som bor i bostadsrätt måste ha en egen hemförsäkring, men att du inte behöver teckna bostadsrättstillägget.

Sommarjobbare i föreningen. I sommar kommer vår vaktmästare få hjälp med utearbetet av en ungdom som bor i föreningen. 

Ny parkering för el-bilar på gång. Under extrastämman i år fick styrelsen i uppdrag att undersöka och bygga ut en till parkeringsplats med möjlighet till laddning av elbilar. Detta har vi arbetat vidare med och har börjat förbereda en ny plats vid gaveln av huset. Vi har anlitat företaget ChargeBuddy för installation av laddpunkterna, med preliminär start vecka 26. De kommer att installera fyra laddpunkter även om vi till en början bara kommer att använda en, eftersom kostnaden per laddpunkt blir avsevärt billigare ju fler punkter man installerar.

Vi är inte helt färdiga med upplägget kring kostnad och bokning ännu, men kostnaden för att få parkera på platsen ska vara till ett självkostnadspris – det vill säga att den som använder platsen betalar ett pris som speglar elanvändningen plus ett påslag för att täcka investering och underhåll. När det gäller användning av platsen tänker vi oss i nuläget ett slags bokningssystem, likt tvättstugan, för laddning på platsen. Det vill säga, platsen blir inte knuten till en specifik person utan tillgänglig för samtliga som anmäler sig. Vi återkommer med mer information om både kostnad och bokning framöver.

Vi hoppas kunna göra grundarbetet av anläggningen av parkeringsplatsen själva för att spara pengar. Under städdagen påbörjades arbetet med att gräva ut parkeringsplatsen, men vi hann inte klart. Om du har möjlighet att hjälpa till att färdigställa parkeringsplatsen, mejla då gärna till info@brfbottnakarlen1.se eller prata med vår ordförande Sven så snart som möjligt.

(Observera att en av motionerna till årsstämman föreslår att vi ska avvakta med installationen av laddbox, men vi i styrelsen föreslår avslag på den motionen. Vi avvaktar självklart stämmans beslut innan vi går vidare med planerna.) 

Allt gott i solen hälsar styrelsen!

Av: styrelsen, juni 13, 2023
Tillbaka