Mötessammanfattning för medlemmar 2020-04-27 inklusive kallelse till årsstämman.

  • Det börjar närma sig föreningens årsstämma, vilket äger rum den 18 maj vid grillplatsen. Bifogat i detta inlägg samt under fliken Dokument hittar ni samtliga dokument som berör årsstämman: (I) kallelse & dagordning, (II) årsredovisning & revisionsberättelse, (III) motioner & motionssvar (IV) fullmakt för rösträtt och (V) utskick från valberedningen.
  • Innan det är dags för årsstämman kommer vi att ha en städdag den 8 maj, kl. 11-13. Tanken är att vi ska hjälpas åt att göra fint på gården, grilla korv och möjlighet att slänga grovsopor i containern. Container kommer att vara öppen under själva vårstädningen, observera att man inte får slänga: farligt avfall (så som färg, lösningsmedel och bildäck) och elektronik. Styrelsen kommer också att utnyttja tillfället med containern för att slänga artiklar från det dödsbo som finns i vår fastighet som snart ska läggas ut till försäljning. Om någon av medlemmarna känner sig manad att hjälpa till att bära, så tar vi gärna emot den hjälpen – Anna Maria styr koordineringen för det, så gör er uppmärksammad för henne under städdagen.
  • Vi har fyllt på med information i våra trivselregler gällande Trädgård och utemiljö, samt Andrahandsuthyrning, vilket ni hittar under rubriken Att bo i bostadsrätt. Under menyn dokument finns nu även en blankett för andrahandsuthyrning.
  • För er som inte är på hemmaplan, så har Nabo gått ut med information om OVK som kommer att äga rum 5e (port 13–19) och 6e (port 21–29) maj, vilket innebär att Nabo behöver tillträde till lägenheterna under en stund. Kontakta Nabo om ni behöver digitalt utskick.   

Av: styrelsen, april 30, 2021
Tillbaka